Home > Students > Class 10 Board Result 2022

Class 10 Board Result 2021-22

 

 

Maharshi Patanjali Vidya Mandir, Prayagraj

AISSE- 2021-22 (Result Analysis of Class X)

Total Students: 258

Overall Result: 100%

95%+

90% to 94.9%

80% to 89.9%

70% to 79.9%

60% to 69.9%

Below 60%

32

50

97

45

27

07

 

List of  Students Above 95%:

S. NO

ROLL NO.

GENDER

STUDENT'S NAME

TOTAL 5

%

1

23242413

F

ANUSHRI SHUKLA

494

98.8

2

23242321

M

PRIYANSHU CHOUDHARY

491

98.2

3

23242419

F

DIVYANSHI PANDEY

490

98

4

23242431

F

RIYA KUMAR MALIYA

489

97.8

5

23242443

M

YASHARTH SRIVASTAVA

488

97.6

6

23242494

M

VATSALYA SISODIYA

488

97.6

7

23242391

F

RISHIKA MISHRA

487

97.4

8

23242527

F

SATVIKA DWIVEDI

486

97.2

9

23242530

M

SHIKHAR SAXENA

486

97.2

10

23242417

M

AYUSH SINGH

485

97

11

23242434

M

SANYAM AGARWAL

485

97

12

23242489

F

SHRESHTHI GUPTA

484

96.8

13

23242336

F

DRISHTI TRIPATHI

484

96.8

14

23242518

M

OM KRANTI

484

96.8

15

23242488

M

SHIVANSH YADAV

483

96.6

16

23242457

F

AMISHA SINGH

483

96.6

17

23242430

F

PRIYANKA KAR

482

96.4

18

23242403

M

UDBHAV MISHRA

482

96.4

19

23242503

M

ARPIT SINGH

482

96.4

20

23242451

M

RITWIJ TRIPATHI

482

96.4

21

23242293

F

ARECA KHARE

480

96

22

23242355

F

SPRIHA

480

96

23

23242500

M

AGNIVESH MISHRA

479

95.8

24

23242516

M

KUSHAL PAL

479

95.8

25

23242542

M

SHOM  BHATTACHARYA

478

95.6

26

23242445

M

SAHASTRANSHU PATHAK

477

95.4

27

23242408

F

YASHASVINEE SINGH

477

95.4

28

23242444

M

UTPAL KUMAR SINGH

477

95.4

29

23242388

F

PURVI CHAURASIA

477

95.4

30

23242437

M

SHIKHAR JAISWAL

476

95.2

31

23242367

M

ABHINAV SINGH

476

95.2

32

23242481

F

SABHYA MISHRA

476

95.2

 

 

 

 

 

 

Subject Wise Distinction:

ENGLISH

HINDI

MATHS

SCIENCE

SOCIAL ST.

INFORMATION TECHNILOGY

235

229

152

193

223

234

 

 

Highest Marks in Particular Subjects:

ENGLISH

HINDI

MATHS

SCIENCE

SOCIAL ST.

INFORMATION TECHNILOGY & COMPUTER APPLICATION

100

99

100

100

100

99

 

Latest News

Latest Gallery